Παρέμβαση ΙΜΟ για τη διακίνηση των ναυτικών

IMO 2020

Εγκύκλιος για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου

Παρέμβαση με εγκύκλιο-επιστολή του έκανε ο ΙΜΟ με την οποία συνιστά στις κυβερνήσεις «να επιτρέπουν στους επαγγελματίες ναυτικούς και το προσωπικό των πλοίων να αποβιβάζονται σε λιμάνια και να διέρχονται από το έδαφός τους με σκοπό τις αλλαγές του πληρώματος και τον επαναπατρισμό τους».

Η εγκύκλιος ήρθε ως απάντηση στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 την περασμένη εβδομάδα, όπου οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δεσμεύτηκαν να εργαστούν για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, την πρόληψη διαταραχών στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τον συντονισμό των δράσεων «με τρόπους που αποφεύγουν περιττή παρέμβαση στη διεθνή κυκλοφορία και το εμπόριο».

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης, έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει τις αλλαγές του πληρώματος στα εδάφη τους για να αποφύγουν την πιθανή εξάπλωση του κορωναϊού με αποτέλεσμα οι ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν σταματήσει τις εναλλαγές του πληρώματος.

Pin It

eep logo