Κίνα: Σημάδια ανάκαμψης μετά την πανδημία!

container ship xxl

Συγκρατημένη αισιοδοξία στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων

Καθώς διαφαίνεται ελαφρά ανάκαμψη στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων με την Κίνα να εμφανίζει αύξηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου το θέμα της διαμόρφωσης των ναύλων αλλά και των τιμών διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων ήδη αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από αναλυτές. Και τούτο γιατί η πανδημία δεν έχει εκλείψει ούτε βέβαια και τα σενάρια για τα επόμενα κύματά της και τις πιθανές νέες συνέπειες στις εμπορευματικές ροές.

Να σημειωθεί ότι η αύξηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας έχει προκαλέσει συγκρατημένη αισιοδοξία στους αναλυτές που αρχίζουν να βλέπουν τις γκρι αποχρώσεις σε αναλύσεις τους για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αντί των αρχικών μαύρων αποχρώσεων όσον αφορά στις επιπτώσεις στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων.

Οι εταιρίες του τομέα φάνηκε ότι διαχειρίστηκαν καλύτερα του αναμενόμενου τον κίνδυνο που δημιούργησε η πανδημία αλλά το θέμα της διαμόρφωσης των ναύλων τώρα αποτελούν αντικείμενο αναλύσεων για το κατά πόσον αυτή θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα στα τέλη του 2020. Ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει ο «άγνωστος Χ» στην εξίσωση για το πώς τελικά θα κλείσει το έτος και πως τελικά θα έχουν συμπεριφερθεί οι αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

theseanation.gr

Pin It

eep logo