Ο ΙΜΟ για την ανακύκλωση πλοίων στο Μπαγκλαντές

scrap ships

Στην τρίτη φάση το σχέδιο που υλοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Η τρίτη φάση ενός σχεδίου που υλοποιείται από τον ΙΜΟ για την ενίσχυση της ασφαλούς και περιβαλλοντικά ορθής ανακύκλωσης πλοίων στο Μπαγκλαντές έχει λάβει το πράσινο φως, με τη Νορβηγία να δεσμεύει περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (14 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες) για την υποστήριξη της βελτιωμένης ανακύκλωσης πλοίων στο Μπαγκλαντές.

Η συμφωνία μεταξύ του ΙΜΟ και της κυβέρνησης της Νορβηγίας για την υποστήριξη της φάσης ΙΙΙ του έργου για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων στο Μπαγκλαντές (SENSREC) υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 2020. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για το Μπαγκλαντές να προχωρήσει στην πορεία του προς την κατεύθυνση να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ του ΙΜΟ, τη συνθήκη που θα θέσει παγκόσμια πρότυπα για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων.

Η συμφωνία ακολουθεί την επιτυχή εφαρμογή της Φάσης Ι (2015-17) και της Φάσης ΙΙ (2018 - 2020) του έργου SENSREC, αμφότερα χρηματοδοτούμενα κυρίως από τη Νορβηγία. Με την πρόσθετη χρηματοδότηση, η Φάση ΙΙΙ του έργου θα υλοποιηθεί σε διάστημα 18 μηνών, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2020.

Η φάση ΙΙΙ του SENSREC θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των προτύπων ανακύκλωσης πλοίων σύμφωνα με τη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ και στην ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές όσον αφορά τη νομοθεσία και τη διαχείριση της γνώσης. Θα παρασχεθεί ειδική τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές για τη δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του Covid-19 στη βιομηχανία ανακύκλωσης πλοίων στο Μπαγκλαντές.

theseanation.gr

Pin It

eep logo