Θρίλερ στον ΟΗΕ για ναυτιλία και ρύπους

naftilia ploio limani

Σκληρή μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή αναμένεται να διεξαχθεί στους διπλωματικούς διαδρόμους στον ΟΗΕ αναφορικά με το εάν και πώς θα συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο των συζητήσεων στη διεθνή σύνοδο για το κλίμα στο Παρίσι τον Δεκέμβριο, τη γνωστή COP 21, αναφορά στον ρόλο της ναυτιλίας στη μείωση των αερίων ρύπων διοξειδίου του άνθρακος. Σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν όπου οι σχετικές αναφορές για τη ναυτιλία είχαν αποσυρθεί, τελικά στο σχέδιο που εγκρίθηκε υπάρχει ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «εκπομπές διεθνών μεταφορών», όπου συμπεριελήφθη θέση που επισημαίνει την ανάγκη ελέγχου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αεροπορική βιομηχανία και τη ναυτιλία.
Η αναφορά στο σχέδιο κειμένου της UNFCC υπογραμμίζει ότι τα μέρη θα πρέπει να επιδιώξουν τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα της διεθνούς αεροπορικής βιομηχανίας και της ναυτιλίας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί τομείς δεν περιλαμβάνονται στους παγκόσμιους στόχους μείωσης των εκπομπών που έχουν τεθεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο και την UNFCCC.
Ωστόσο, η ναυτιλία εθελοντικά στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) έχει λάβει μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2 από τα πλοία, ενώ επίσης πάντα στο πλαίσιο του ΙΜΟ έχει θέσει στόχο για μείωση των εκπομπών κατά 50% μέχρι το 2050.
Ηδη η διεθνής ναυτιλία έχει μειώσει τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος από τα πλοία κατά 10% το διάστημα 2007 μέχρι και 2012, παρά το γεγονός ότι την ίδια περίοδο έχει αυξηθεί σημαντικά το μεταφορικό έργο.
Επίσης, η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει θέσει ως στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος κατά 20% μέχρι το 2020.
Παράλληλα με την κατασκευή μεγαλύτερων πλοίων, αποτελεσματικότερων κινητήρων και πιο έξυπνη διαχείριση της λειτουργίας του πλοίου και της ταχύτητάς του, η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι σίγουρη ότι θα επιτύχει τον στόχο για μείωση κατά 50% των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050, περίοδο κατά την οποία ο παγκόσμιος στόλος θα περιλαμβάνει πλοία που θα χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

avgi.gr

Pin It

eep logo