Αρχές του 2016 η νέα Frontex

frontex varkes

 

Κατά την Ολλανδική Προεδρία, θα προχωρήσουν οι αποφάσεις για τη νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Πιέσεις στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη στρατηγική για το προσφυγικό. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλώνει ο Ντ. Τουσκ. Επιφυλακτικός για το θέμα της Βρετανίας ο Ζ. Κ. Γιούνκερ.

Στο α' εξάμηνο του 2016 αποφασίζεται η νέα Frontex

Κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας, δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016, πρέπει να έχουν αποφασίσει τα κράτη-μέλη της ΕΕ για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Υπογραμμίζεται ότι η εφαρμογή της γενικότερης στρατηγικής για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη είναι μέχρι στιγμής μη ικανοποιητική και «πρέπει να επιταχυνθεί».

Μετά το πέρας της πρώτης ημέρας της Συνόδου, ο Ντ. Τουσκ τόνισε πως συμφωνήσαμε να εξετάσουμε σύντομα την πρόταση της ΕΕ για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής. Έχουμε αρχίσει να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων.

Θέλω εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατι η πρόταση της Κομισιόν για την προστασία των εξωτερικών συνόρων έτυχε καλής υποδοχής από όλα τα κράτη-μέλη, υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Ζ. Κ. Γιούνκερ τόνισε πως έγινε κατανοητή η επείγουσα κατάσταση που υπάρχει για το προσφυγικό, ενώ σε ό,τι αφορά στο θέμα της Βρετανίας δήλωσε ότι υπάρχουν τέσσερα ακανθώδη ζητήματα.

Το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής

Τους τελευταίους μήνες η ΕΕ έχει αναπτύξει μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Ωστόσο η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και πρέπει να επιταχυνθεί. Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της Σένγκεν, είναι απαραίτητο να επανακτήσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων. Ελλείψεις κυρίως σε ό,τι αφορά στα hot spots πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Οι θεσμοί της ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει επειγόντως:

Α. Να αντιμετωπίσουν τα κενά στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, κυρίως μέσω της διασφάλισης συστηματικών ελέγχων με αντίστοιχη βάση δεδομένων, εμποδίζοντας παράλληλα την πλαστογράφηση στοιχείων.

Β. Να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στη λειτουργία των hot spots, δημιουργώντας τις απαραίτητες ικανότητες υποδοχής για να πετύχουν τους στόχους τους. Να συμφωνήσουν επίσης σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να καταστούν επιχειρησιακά και άλλα hot spots και να διασφαλίσουν ότι οι Frontex και EASO διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Γ. Να διασφαλίσουν τη συστηματική και ολοκληρωμένη αναγνώριση, καταχώριση και ταυτοποίηση και να αναλάβουν μέτρα για τις παράνομες ροές.

Δ. Να εφαρμόσουν τις αποφάσεις μετεγκατάστασης.

Ε. Να αναλάβουν ξεκάθαρα μέτρα για να διασφαλίσουν την επιστροφή των ατόμων που δεν έχουν την άδεια να εγκατασταθούν και να παράσχουν στήριξη στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά σε ανάλογες επιχειρήσεις.

F. Να επαυξήσουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και του trafficking.

Ζ. Να διασφαλιστεί η εφαρμογή και η επιχειρησιακή συνέχεια για:

* Τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ανατολική Μεσόγειο - διαδρομή Δυτικών Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να βοηθήσει τα κράτη μη μέλη της ΕΕ κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων να ολοκληρώσουν τις καταχωρίσεις σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ.

* Τη Σύνοδο Κορυφής της Βαλέτα, ιδίως όσον αφορά στην επιστροφή και στον επαναπατρισμό

* Τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 και το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό η COREPER θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της αναφορικά με τον τρόπο που θα διοχετευθουν τα 3 δισ. στην Τουρκία.

Η. Να συνεχιστεί η εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος επανεγκατάστασης.

Ι. Να συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, ώστε να υπάρχει αντίδραση στις εξελίξεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται σε ό,τι αφορά στον μηχανισμό μετεγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτήσει.

Το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τάχιστα τις προτάσεις που κατέθεσε στις 15 Δεκεμβρίου η Κομισιόν για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής.

Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει αυτές τις θέσεις κατά την ολλανδική προεδρία (σ.σ. το α' εξάμηνο του 2016). Η Κομισιόν θα παρουσιάσει άμεσα την αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνο.

Η Προεδρία, η Κομισιόν και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα υποβάλουν έκθεση προόδου πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Φεβρουαρίου.

euro2day.gr

Pin It

eep logo